Protetika

Metal-keramičke krunice i mostovi

Kod ovih krunica osnova je od metala na koji se nanosi keramika. Zubne krunice igraju važnu funkcionalnu i estetsku ulogu. Ugradnja krunica na okrnjene ili stanjene zube potpuno će ih rehabilitovati, udobnost je tolika da osoba ne oseća da nosi krunice, a funkcionalnost je slična kao kod implanata – vraća se oko 90% upotrebljivosti prirodnih zuba, tako da se može jesti sve sem najtvrđe hrane. Održavanje je više nego lako, identično kao kod prirodnih zuba. Pri izradi zubnih krunica ponekad se koriste čelične ili fiberglas nadogradnje radi ojačavanja devitalizovanih zuba, jer oni vremenom postaju krti i mogu pući.
Dentalne krunice se mogu koristiti samo na zubima sa zdravim korenom, koji su sasvim stabilni. Krunice potpuno pokrivaju vidljivu površinu zuba, tako da zub sa krunicom izgleda kao najbolji prirodni zub, tj. kao kvalitetan veštački zub, posebno ako su korišćene bezmetalne krunice, jer se one kompjuterski oblikuju. Kada se krunice kombinuju sa zubnim mostovima ili sa implantima nemoguće je vizuelno odrediti razliku između ova tri tipa implanata/nadgradnji. Zubne krunice su povoljnije od implanata, ali nisu konkurencija implantima, budući da ako se razmatra ugradnja implanata, jer su zubi indikovani za vađenje, takvi zubi ne mogu nositi krunice.

Bezmetalne keramičke (cirkonijumske) krunice

Savremena estetska stomatologija ne može se zamisliti bez korišćenja bezmetalnih keramičkih krunica (navlaka) u protetskoj rehabilitaciji zuba. Za razliku od klasičnih metalo-keramičkih krunica koje se izrađuju od legure metala kao osnove na koju se nanosi keramika, bezmetalne krunice ne sadrže "crni" metal kao osnovu, što daje prirodan izgled. Osim estetike, biokompatibilnost samog materijala je neuporediva sa metalnim legurama.
Svedoci smo da se u praksi sve više javljaju pacijenti sa alergijskim reakcijama. Ovo se posebno odnosi na legure metala koje sadrže nikl. Upravo zbog citotoksičnog dejstva nikla on se potiskuje iz upotrebe.
Bezmetalnu keramiku odlikuje svetlosna propustljivost koja je veoma slična prirodnom zubu što doprinosi prirodnom izgledu nadoknade. Kompjuterska preciznost izrade utiče na trajnost nadoknade i precizno naleganje na zub, što opet ima benefit u smislu održavanja oralne higijene i sprečavanju nastanka karijesa ispod protetskih radova.
Pored krunica, moguće je izraditi bezmetalne mostove kako na zubima tako i na implantatima.
Bezmetalne krunice – primena
Standardno bezmetalne krune se uvek koriste u regiji prednjih zuba kada je potrebno ovakvim nadoknadama restaurirati zube. Najčešće se koriste ukoliko postoje veliki ispuni koji prete da dovedu do frakture, odnosno odlamanja zuba, koja za posledicu mogu imati gubitak zuba.
Avitalni zubi koji su potamneli takođe se restauriraju upravo bezmetalnim krunama. Preporuka je da se zubi gde je izvađen živac i sprovedeno lečenje kanala obavezno ojačaju krunama. Ovo se radi upravo iz tog razloga što mrtav zub gubi elastičnost zbog smanjene ishrane pa češće dolazi do odlamanja dela zuba. Drugi razlog je što je lečen zub oslabljen jer logično ima znatno manje zubne supstance, što takodje rezultira odlamanjem dela zuba.
Najčešće se primenjuju dva sistema bezmetalnih kruna, E-Max i cirkonija
Cirkonija i E-Max su veoma čvrsti materijali, biokompatibilani sa ljudskim tkivom. Oba sistema su veoma dobar izbor za estetsku zonu i ispunjavaju kako estetske, tako i biomehaničke zahteve. Cirkonija kao suprastruktura može apsolutno prekriti boju zuba, pa samim tim je moguće menjati boju zuba. E-Max zbog velike translucentnosti nije u mogućnosti da dobro prekrije boju, pa u tu svrhu prednost ima cirkonija. Takođe, E-max se koristi i za izradu inleja i onleja i vinira - faseta. Uz to, cirkonija krunu je moguće postaviti na metalnu suprastrukturu implantata (ukoliko ima smisla), dok se E-Max već ne može koristiti u tu svrhu.
Ono što treba naglasiti je da upravo estetska osobina oba sistema dozvoljava da rub krunice ne završavamo ispod gingive, već u nivou gingive. Prednost ovakvog pristupa je što ne ulazimo u gingivalni sulkus da bi sakrili rub krune, a čime se ugrožava parodoncijum zuba.
Vaš stomatolog će vam uvek dati pravu preporuku vezanu za izbor materijala nakon kliničkog pregleda i procene situacije.

Bio-dentalplast proteze

Parcijalne proteze sa kukicama u boji zuba. Bio Dentaplast. Bio Dentaplast je polimer izrađen od polyoxymethylen-a. Njegova izrazito kristalna struktura mu daje sjajne mehaničke karakteristike. Zahvaljujući ovim karakteristikama ovaj materijal ima široko polje primene i pokazuje izuzetne performanse. Od njega se mogu izraditi potpuno bez-metalne konstrukcije koje pokazuju izrazitu čvrstinu i delimičnu fleksibilnost, sa neverovatnom reprodukcijom svih detalja, kao i filigranske retencione kukice u boji zuba.
Indikacije: Izrada visoko-kvalitetnih parcijalnih mobilnih nadoknada koje ispunjavaju i estetske i funkcionalne zahteve. Za pacijente koji se odluče za skeletirane protetske nadoknade bez metalnih kukica. Savršen za pacijente podložne alergijama, zato što Bio Dentaplast ne sadrži rezidualni monomer. Kao fleksibilni rad za zbrinjavanje pacijenata sa tek postavljenim implantatima. Mogućnost izrade gotovo fleksibilnih parcijalnih proteza i u boji zuba, sa ili bez metalnih kukica, koristeći telescope i/ili atečmene.

Bre-fleks proteze

Bre Flex pripada grupi polyamida i oni su 100% monomer-free materijali (ne mogu izazvati alergijske reakcije). Ove proteze su fleksibilne, gotovo neuništive. Ono što posebno ističe ovaj materijal je mogućnost izrade jako tankih i gracilnih delova čak i do 0,5 mm debljine.

Indikacije:

 • Izrada estetskih fleksibilnih parcijalnih proteza najnovijom tehnologijom

 • Odličan materijal za pacijente koji žele parcijalne proteze bez kukica

 • Idealan za pacijente sa alergijom na akrilate
 • Valplast (vertex)

  Jedna od novina u našoj stomatološkoj ordinaciji su ThermoSens parcijalne i totalne proteze.
  Snaga i udobnost ThermoSensa ne može da se poredi ni sa jednim drugim materijalom za izradu osnova proteza. Moguće je napraviti tanju protezu koja savršeno odgovara i savršeno leži u pacijentovim ustima. Za razliku od standardnih akrilskih, kada se ispusti ili pogrešno koristi, termoplastična baza ovog materijala će apsorbovati udar koji se neće širiti i time se sprečava pucanje ili odvajanje.
  Proteze su izrađene od materijala koji ne izaziva alergije, pa je savršeno rešenje za pacijente koji su ranije imali alergijske reakcije. Tečnosti i ostala hrana praktično ne mogu da prodru i na taj način se tokom vremena obezbeđuje minimalno menjanje boje u žutu ili smeđu. Ovo je posebno pogodno za pacijente koji puše ili konzumiraju puno kafe i drugih prebojenih pića kao i hrane.
  Za razliku od akrilnih proteza koje se skupljaju do 8%, ThermoSens proteze se skupljaju ispod 1%, što znači da će i u budućnosti proteza savršeno odgovarati.

  Prednosti:

  • Izuzetno čvrste polu-fleksibilne proteze
  • bez žičanih kukica
  • ne sadrže monomere
  • ne izazivaju alergiju kod pacijenata
  • tanke i udobne za nošenje
  • zbog visoke gustine materijala hrana i tečnost ne mogu da prodru u unutrašnjost proteze
  • mimimalan gubitak boje ali nakon ponovnog poliranja proteza izgleda kao nova
  • lako održavanje

  Vizil proteze sa i bez atečmena

  Wisil proteza predstavlja izuzetno dobro rešenje u odnosu na parcijalne akrilatne proteze, jer u sebi ima metalni skelet koji joj daje čvrstinu, a i mogućnost da se, barem kod gornjih, smanji pokrivenost nepca akrilatom i svede se na jednu malu metalnu pločicu.
  Izrađuje se u slučajevima kada pacijent ima nekoliko svojih zuba na koje se proteza može osloniti. Vezuju se uz pomoć kukica, koje nisu žičane već izrađene individualno, ili se stabilnom vezom vezuju privitkom, posebnim elementima koji rade po principu drikera.
  Sam prenos sila žvakanja je kod ove vrste proteza bolje rešen. Sile žvakanja ravnomerno deluju na preostale zube u vilici, a na taj način se vilične kosti rasterećuju i samim tim se i smanjuje njihova resorpcija.

  Akrilatne totalne i parcijalne proteze

  Akrilatna totalna proteza je vrsta proteze koja se koristi kod potpuno bezubih pacijenata. One su napravljene od akrilata, jedne vrste plastike. Estetski u potpunosti mogu zadovoljiti sve kriterijume, ali nakon dužeg perioda nošenja mogu izazvati problem sa sluzokožom usne duplje.
  Gornje totalne proteze su dosta stabilnije od donjih pošto se gornja vilica ne pomiče, a i može se ostvariti vakum između same proteze i sluzokože koji daje dodatnu stabilnost.
  Donja totalna proteza je malo problematičnija od gornje, jer se donja vilica pomera i ako sam vilični greben nije dovoljno izražen kako bi proteza na njega nalegla, onda se proteza pomjera i često izlazi iz ležišta. Jedini lek je vreme, jer se pacijenti i na tu situaciju naviknu i nauče ju kontrolirati.
  Parcijalna akrilatna proteza je u suštini jako slična totalnoj, samo što se žičanim kukicama vezuje za okolne zube u vilici.